10 มีนาคม 2562 ฝายยางสามง่าม จังหวัดพิจิตร รั่ว น้ำไหลลงท้ายฝายจนเกือบแห้งขอด

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c84852be3f8e4037b8e4e09

ฝายยาง สามง่ามหมู่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรที่กรมชลประทานสร้างกั้นแม่น้ำยม กักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแตกรั่ว จนฝายยางยุบตัวลง ทำให้น้ำที่กักเก็บน้ำไว้เหนือฝายไหลทะลักลงท้ายฝาย ไหลไปตามลำน้ำจนปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้เหนือฝายลดลงจนใกล้แห้งขอด ชาวบ้านหวั่นส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค ใน 3 อำเภอของจังหวัดพิจิตร คือ สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง และบึงนาราง ไม่เพียงพอ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ ทั้งแม่น้ำยมยังเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนกักเก็บ และระบบบริหารจัดการน้ำเหมือนกับลุ่มน้ำอื่นๆ หากปริมาณน้ำลดระดับลงจนแห้งขอด ก็จะไม่มีมวลน้ำก้อนใหม่เข้ามากักเก็บจนกว่าจะถึงฤดูฝน. – สำนักข่าวไทย